Hóa học Lớp 11: Cho từ từ dung dịch (NH 4 ) 2 SO 4 vào dung dịch Ba(OH) 2 . Hiện tượng xảy ra là: A. Có kết tủa trắng B. Kh

Hóa học Lớp 11: Cho từ từ dung dịch (NH 4 ) 2 SO 4 vào dung dịch Ba(OH) 2 . Hiện tượng xảy ra là: A. Có kết tủa trắng B. Không có hiện tượng C. Có khí mùi khai bay lên và có kết tủa trắng D. Có khí mùi khai bay lên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ