Hóa học Lớp 11: Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch có chứa 26,7 gam AlCl 3 cho đến khi thu được 11,7 gam kết tủa thì dừng

Hóa học Lớp 11: Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch có chứa 26,7 gam AlCl 3 cho đến khi thu được 11,7 gam kết tủa thì dừng lại thì đã dùng hết V lít NaOH. Giá trị của V là A. 0,45 hoặc 0,6 B. 0,6 hoặc 0,65 C. 0,65 hoặc 0,75 D. 0,45 hoặc 0,65, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ