Hóa học Lớp 11: Cho sơ đồ phản ứng sau: Propen → Cl 2 , 500 0 C X → Cl 2 , H 2 O Y → +

Hóa học Lớp 11: Cho sơ đồ phản ứng sau: Propen → Cl 2 , 500 0 C X → Cl 2 , H 2 O Y → + NaOH , t 0 Z → + HNO 3 , H 2 SO 4 đặc Glixerol trinitrat Vậy X, Y, Z là: A. 2-clopropen; 1,3-điclopropan-2-ol, glixerol B. 3-clopropen; 1,3-điclopropan-2-ol, glixerol C. 3-clopropen; 1,3-điclopropan-1-ol, glixerol D. 2-clopropen; 1,2-điclopropan-2-ol, gilxerol, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ