Hóa học Lớp 11: Cho những câu sau: 1) Ankin là những hidrocacbon có liên kết ba trong phân tử. 2) Ankin là n

Hóa học Lớp 11: Cho những câu sau: 1) Ankin là những hidrocacbon có liên kết ba trong phân tử. 2) Ankin là những hidrocacbon mạch hở có một liên kết ba trong phân tử. 3) Các ankin ít tan trong nước. 4) Ankin không có đồng phân hình học. 5) Liên kết ba gồm một liên kết π và 2 liên kết σ 6) Liên kết ba gồm 2 liên kết π và một liên kết σ Những câu đúng là: A . 1, 2, 3 B . 2, 3, 5 C . 2, 3, 4 và 6 D . 1,3, 4, 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ