Hóa học Lớp 11: Cho khí CO 2 vào lượng dư dung dịch nào sau đây sẽ tạo kết tủa? NaOH. A. MgCl 2 .

Hóa học Lớp 11: Cho khí CO 2 vào lượng dư dung dịch nào sau đây sẽ tạo kết tủa? NaOH. A. MgCl 2 . B. Ca(OH) 2 . C. Ca(HCO 3 ) 2 . D. ϕ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ