Hóa học Lớp 11: Cho dãy các chất: CH 3 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 2 H 2 , C 2 H 4 , C 4 H 10 , CH 3 COOCH 3 . Số

Hóa học Lớp 11: Cho dãy các chất: CH 3 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 2 H 2 , C 2 H 4 , C 4 H 10 , CH 3 COOCH 3 . Số chất trong dãy mà bằng một phản ứng trực tiếp tạo ra axit axetic là A. 5 B. 3 C. 4 D. 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ