Hóa học Lớp 11: Cho cacbon tác dụng với một lượng HNO 3 đặc nóng vừa đủ. Sản phẩm là hỗn hợp khí X (gồm CO 2 và NO

Hóa học Lớp 11: Cho cacbon tác dụng với một lượng HNO 3 đặc nóng vừa đủ. Sản phẩm là hỗn hợp khí X (gồm CO 2 và NO 2 ). Tỉ khối hơi của X so với H 2 là: A. 22,5 B. 22,8 C. 22,2 D. 22,75, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ