Hóa học Lớp 11: Cho các phát biểu sau đây: (a) Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ sôi của anđehit tương

Hóa học Lớp 11: Cho các phát biểu sau đây: (a) Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn nhiệt độ sôi của anđehit tương ứng. (b) Dung dịch AgNO 3 trong NH 3 có thể oxi hóa axetilen tạo kết tủa vàng. (c) Để trái cây nhanh chín có thể cho tiếp xúc với khí axetilen. (d) Cho axetilen phàn ứng với nước có xúc tác HgSO 4 /H 2 SO 4 thu được duy nhất một ancol. (e) Trùng hợp etilen thu được teflon. (f) Dung dịch AgNO 3 trong NH 3 có thể oxi hóa andehit tạo kết tủa trắng, ánh kim. Trong số các phát biểu trên, số phát biểu không đúng là A. 4 B. 2 C. 3 D. 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ