Hóa học Lớp 11: Cho các dung dịch sau: Na 2 CO 3 , NaOH, FeCl 3   QUOTE   QUOTE

Hóa học Lớp 11: Cho các dung dịch sau: Na 2 CO 3 , NaOH, FeCl 3   QUOTE   QUOTE     có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH tương ứng pH 1 , pH 2 , pH 3 QUOTE   QUOTE     . Sự sắp xếp nào đúng với trình tự tăng dần của pH: A. pH3<pH2<pH1 B. pH1<pH3<pH2 C. pH1<pH2<pH3 D. pH3<pH1<pH2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ