Hóa học Lớp 11: . Cho 560 ml hỗn hợp X đi qua ống chứa bột Ni nung nóng thu được 448 ml hỗn hợp khí X 1 . Cho X 1 lội qua nước brom

Hóa học Lớp 11: . Cho 560 ml hỗn hợp X đi qua ống chứa bột Ni nung nóng thu được 448 ml hỗn hợp khí X 1 . Cho X 1 lội qua nước brom thấy nước brom bị nhạt màu một phần và khối lượng bình nước brom tăng thêm 0,345 gam. Hỗn hợp khí X 2 ra khỏi bình nước brom có thể tích 280 ml và có tỉ khối hơi so với không khí là 1,283. Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các olefin đều phản ứng với tốc độ như nhau và các khí cùng đo ở đktc. Công thức phân tử của ankan, của hai anken và % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X lần lượt là A. C 2 H 6 30%; C 3 H 6 35,71%; C 4 H 8 14,29% B. C 2 H 6 40%; C 3 H 6 25,71%; C 4 H 8 7,29% C. C 3 H 8 25%; C 2 H 4 33,19%; C 3 H 6 21,81% D. C 3 H 8 35%; C 2 H 4 23,19%; C 3 H 6 15,81%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ