Hóa học Lớp 11: Cho 3 chất: Glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 chất trên chỉ cần dùng 2 hoá chất là A. Dung dịch Na2CO3 và Na B. Ag2O/d

Hóa học Lớp 11: Cho 3 chất: Glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 chất trên chỉ cần dùng 2 hoá chất là A. Dung dịch Na2CO3 và Na B. Ag2O/dd NH3 và quỳ tím C. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch AgNO3 D. Quỳ tím và Na, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Cho 3 chất: Glucozơ, axit axetic, glixerol. Để phân biệt 3 chất trên chỉ cần dùng 2 hoá chất là A. Dung dịch Na2CO3 và Na B. Ag2O/d”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ