Hóa học Lớp 11: Cho 204,24 gam 1 ankanol X phản ứng vừa đủ với Na thu được H 2 và 344,655 gam muối. Vậy X là A. CH 4 O B.

Hóa học Lớp 11: Cho 204,24 gam 1 ankanol X phản ứng vừa đủ với Na thu được H 2 và 344,655 gam muối. Vậy X là A. CH 4 O B. C 2 H 6 O. C . C 3 H 8 O D. C 4 H 10 O, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ