Hóa học Lớp 11: Cho 1,32 gam (NH 4 ) 2 SO 4 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được một sản phẩm khí. Hấp thụ

Hóa học Lớp 11: Cho 1,32 gam (NH 4 ) 2 SO 4 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được một sản phẩm khí. Hấp thụ toàn bộ lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H 3 PO 4 . Muối thu được là: A. (NH 4 ) 3 PO 4 B. NH 4 H 2 PO 4 C. (NH 4 ) 2 HPO 4 D. NH 4 H 2 PO 4 và (NH 4 ) 2 HPO 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ