Hóa học Lớp 11: Cho 0,07 mol CO 2 vào 250 ml dung dịch NaOH 0,32M thu được dung dịch G. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn th&ec

Hóa học Lớp 11: Cho 0,07 mol CO 2 vào 250 ml dung dịch NaOH 0,32M thu được dung dịch G. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thêm 250 ml dung dịch X gồm BaCl 2 0,16M và Ba(OH ) 2 xM vào dung dịch G thì thu được 7,88 gam kết tủa. Tìm giá trị của x trên: A. 0,6 B. 0,06 C. 0,006 D. Đ/a khác, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ