Hóa học Lớp 11: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. Axit fomic B. Axit axetic C. Axit iso-butylic

Hóa học Lớp 11: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. Axit fomic B. Axit axetic C. Axit iso-butylic D. Axit propionic, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ