Hóa học Lớp 11: Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương? A. CH 3 COOH B. HC

Hóa học Lớp 11: Chất nào dưới đây không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương? A. CH 3 COOH B. HCOOCH 3 C. OHC-CHO D. CH 2 =CHCHO, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ