Hóa học Lớp 11: Chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C 7 H 8 O 2 phản ứng được với Na ; dung dịch NaOH . K

Hóa học Lớp 11: Chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C 7 H 8 O 2 phản ứng được với Na ; dung dịch NaOH . Khi cho X phản ứng với Na dư thì số mol H 2 tạo ra bằng số mol X tham gia phản ứng . X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol là 1 : 1. Tìm X : A. C 6 H 5 CH(OH) 2 B. HOCH 2 C 6 H 4 OH C. CH 3 C 6 H 3 (OH) 2 D. CH 3 OC 6 H 4 OH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ