Hóa học Lớp 11: Chất có thể dùng để làm khô khí NH 3 là A. H 2 SO 4 đặc. B.

Hóa học Lớp 11: Chất có thể dùng để làm khô khí NH 3 là A. H 2 SO 4 đặc. B. P 2 O 5 . C. CuSO 4 khan. D. NaOH rắn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ