Hóa học Lớp 11: Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe 3+ và SO 4 2- là: A. FeSO 4 B.

Hóa học Lớp 11: Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe 3+ và SO 4 2- là: A. FeSO 4 B. Fe 2 (SO 4 ) 3 C. Fe(HSO 4 ) 2 D. Fe(HSO 3 ) 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ