Hóa học Lớp 11: Các ion nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch? A. Na + , Br – , SO 4 2- , Mg 2+ . B. Zn

Hóa học Lớp 11: Các ion nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch? A. Na + , Br – , SO 4 2- , Mg 2+ . B. Zn 2+ , S 2- , Fe 2+ , NO 3 – . C. NH 4 + , SO 4 2- , Ba 2+ , Cl – . D. Al 3+ , Cl – , Ag + , PO 4 3- ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ