Hóa học Lớp 11: Bài 11. Phương trình điện li nào sau đây không đúng? A. HNO3 H+ + NO3- B. K2SO4 K2+ + SO42- C. HSO3- H+ + SO32- D. Mg(OH)2

Hóa học Lớp 11: Bài 11. Phương trình điện li nào sau đây không đúng? A. HNO3 H+ + NO3- B. K2SO4 K2+ + SO42- C. HSO3- H+ + SO32- D. Mg(OH)2 Mg2+ + 2OH-, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ