Hóa học Lớp 11: Bậc của ancol là: A. số nguyên tử cacbon có trong phân tử ancol B. số nhóm chức c&oac

Hóa học Lớp 11: Bậc của ancol là: A. số nguyên tử cacbon có trong phân tử ancol B. số nhóm chức có trong phân tử C. bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm -OH D. bậc của nguyên tử cacbon trong phân tử, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ