Hóa học Lớp 11: Ankylbenzen X (C 9 H 12 ), tác dụng với HNO 3 đặc (H 2 SO 4 đ) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 1 dẫn xuất mononitro duy nhất. Chất X

Hóa học Lớp 11: Ankylbenzen X (C 9 H 12 ), tác dụng với HNO 3 đặc (H 2 SO 4 đ) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 1 dẫn xuất mononitro duy nhất. Chất X là: A. n -propylbenzen. B. p- etylmetylbenzen. C. iso -propylbenzen. D. 1,3,5-trimetylbenzen., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ