Hóa học Lớp 11: Ankađien là: A . hiđrocacbon có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử B . hiđrocacbon mạc

Hóa học Lớp 11: Ankađien là: A . hiđrocacbon có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử B . hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử C . hiđrocacbon có công thức là C n H 2n-2 D . hiđrocacbon, mạch hở có công thức là C n H 2n-2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ