Hóa học Lớp 11: Amoniac phản ứng được với nhóm chất nào sau đây trong điều kiện thích hợp? A. O 2 , CuO, Cu(OH) 2 , HNO 3

Hóa học Lớp 11: Amoniac phản ứng được với nhóm chất nào sau đây trong điều kiện thích hợp? A. O 2 , CuO, Cu(OH) 2 , HNO 3 , NH 4 HSO 4 B. Cl 2 , CuO, Ca(OH) 2 , HNO 3 , Zn(OH) 2 C. Cl 2 , O 2 , HNO 3 , AgNO 3 , AgI D. Cl 2 , HCl, Zn(OH) 2 , Al(OH) 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ