Hóa học Lớp 11: Axit fomic HCOOH có thể tham gia phản ứng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 dư và phản ứng khử Cu OH 2

Hóa học Lớp 11: Axit fomic HCOOH có thể tham gia phản ứng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 dư và phản ứng khử Cu OH 2 trong môi trường bazơ thành kết tủa đỏ gạch Cu 2 O vì: A. trong phân tử axit fomic có nhóm chức anđehit B. axit fomic là axit rất mạnh nên có khả năng phản ứng được với các chất trên C. axit fomic thể hiện tính chất của một axit phản ứng với 1 bazơ là AgOH và Cu OH 2 D. Đây là những tính chất của 1 axit có tính oxi hóa, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ