Hóa học Lớp 11: A, B, D là 3 đồng phân có cùng công thức phân tử C 3 H 8 O. Biết A tác dụng với CuO đun n

Hóa học Lớp 11: A, B, D là 3 đồng phân có cùng công thức phân tử C 3 H 8 O. Biết A tác dụng với CuO đun nóng cho ra andehit, còn B cho ra xeton. Vậy D là A. Ancol bậc III. B. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất. C. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất. D. Chất có khả năng tách nước tạo anken duy nhất., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ