Hóa học Lớp 10: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: O 8 16 , O 8 17 , O 8 18 còn cacbon có 2 đồng vị

Hóa học Lớp 10: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: O 8 16 , O 8 17 , O 8 18 còn cacbon có 2 đồng vị bền C 6 12 , C 6 13 . Số lượng phân tử C O 2   tạo thành từ các đồng vị trên là A. 10. B. 12. C. 11. D. 13., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ