Hóa học Lớp 10: Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào sai? A. H 2 S   +   2 N a C l   →

Hóa học Lớp 10: Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào sai? A. H 2 S   +   2 N a C l   →   N a 2 S   +   2 H C l . B. 2 H 2 S   +   3 O 2   d ư   →   2 S O 2   +   2 H 2 O . C. H 2 S   +   P b ( N O 3 ) 2   →   P b S   +   2 H N O 3 . D. H 2 S   +   4 C l 2   +   4 H 2 O   →   H 2 S O 4   +   8 H C l ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ