Hóa học Lớp 10: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt C O 2 và S O 2 ? A. nước brom. B. CaO

Hóa học Lớp 10: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt C O 2 và S O 2 ? A. nước brom. B. CaO. C. dung dịch B a ( O H ) 2 . D. dung dịch NaOH., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ