Hóa học Lớp 10: thêm a mol bột Mg vào dung dịch A chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,3 mol FeSO4 sau khi phản ứng thu được 24g kim loại . Tìm giá trị của a

Hóa học Lớp 10: thêm a mol bột Mg vào dung dịch A chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,3 mol FeSO4 sau khi phản ứng thu được 24g kim loại . Tìm giá trị của a, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: thêm a mol bột Mg vào dung dịch A chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,3 mol FeSO4 sau khi phản ứng thu được 24g kim loại . Tìm giá trị của a”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ