Hóa học Lớp 10: Sục 2,24 lít khí S O 2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,3M. Muối thu được sau phản ứng là A. N

Hóa học Lớp 10: Sục 2,24 lít khí S O 2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,3M. Muối thu được sau phản ứng là A. N a 2 S O 3 B. N a H S O 3 C. N a 2 S O 3   v à   N a H S O 3 D. N a H S O 3   v à   N a O H, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ