Hóa học Lớp 10: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử và ion sau: S O 4 2 – ,   H 2 S O 4

Hóa học Lớp 10: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử và ion sau: S O 4 2 – ,   H 2 S O 4 ,   H 2 S O 3 lần lượt là A. -2, +4, +6. B. +6, +4, +6. C. +6, +6, +4. D. +4, +6, +6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ