Hóa học Lớp 10: Phản ứng điều chế SO 3 : 2 S O 2 + O 2 ⇋ 2 S O 3 xảy ra ở điều kiện nào sau đây A.

Hóa học Lớp 10: Phản ứng điều chế SO 3 : 2 S O 2 + O 2 ⇋ 2 S O 3 xảy ra ở điều kiện nào sau đây A. Nhiệt độ phòng B. Đun nóng đến 500 o C C. Đun nóng đến 500 o C và có mặt chất xúc tác V 2 O 5 D. Nhiệt độ phòng và có mặt chất xúc tác V 2 O 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ