Hóa học Lớp 10: Nhận định nào sau đâu không đúng? A. Trong các phản ứng hóa học, số oxi hóa của c&

Hóa học Lớp 10: Nhận định nào sau đâu không đúng? A. Trong các phản ứng hóa học, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. B. Trong các phản ứng phân hủy, số oxi hóa của các nguyên tố luông thay đổi. C. Trong các phản ứng thế, số oxi hóa của các nguyên tố luôn thay đổi. D. Trong các phản ứng oxi hóa – khử luôn có sự thay đổi số oxi hóa của một nguyên tố., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ