Hóa học Lớp 10: Nguyên tử của nguyên tố halogen X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X

Hóa học Lớp 10: Nguyên tử của nguyên tố halogen X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X là A. F. B. I. C. Br. D. Cl., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ