Hóa học Lớp 10: Một nguyên tử sulfur có khối lượng là 53,152.10 -24 gam. Khối lượng nguyên tử sulfur tính theo đơn vị

Hóa học Lớp 10: Một nguyên tử sulfur có khối lượng là 53,152.10 -24 gam. Khối lượng nguyên tử sulfur tính theo đơn vị amu là? (biết 1 amu = 1,661×10 -24 gam) A. 12 amu; B. 24 amu; C. 32 amu; D. 48 amu., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ