Hóa học Lớp 10: Một b ì nh kín chứa khí NH 3 ở 0° C và 1 atm với nồng độ 1 M. Nung bình kín

Hóa học Lớp 10: Một b ì nh kín chứa khí NH 3 ở 0° C và 1 atm với nồng độ 1 M. Nung bình kín đó đến 546° C , NH 3 bị phân hủy theo phản ứng: 2NH 3 (k) D N 2 (k) + 3H 2 (k). Khi phản ứng đạt t ớ i trạng thái cân bằng, áp suất trong bình là 3,3 atm. Th ể tích b ì nh không đ ổ i. Giá trị hằng số cân bằng của phản ứng tại 546° C là: A. 4807 B. 120 C. 8,33.10 – 3 D. 2,08.10 -4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ