Hóa học Lớp 10: Khối lượng của proton gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của electron? (biết khối lượng của proton là 1,673.10 -27 k

Hóa học Lớp 10: Khối lượng của proton gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng của electron? (biết khối lượng của proton là 1,673.10 -27 kg, khối lượng của electron là 9,109.10 -31 kg) A. 1836 lần; B. 1368 lần; C. 1638 lần; D. 1386 lần., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ