Hóa học Lớp 10: Khi cho 6,9 gam kim loại kiềm X tác dụng hoàn toàn với nước dư , thu được 3,36 lít khí hiđro .Vị trí X trong bảng tuần hoàn là

Hóa học Lớp 10: Khi cho 6,9 gam kim loại kiềm X tác dụng hoàn toàn với nước dư , thu được 3,36 lít khí hiđro .Vị trí X trong bảng tuần hoàn là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ