Hóa học Lớp 10: Hợp chất Y có công thức M 4 X­ 3 . Biết: − Tổng số hạt trong phân tử Y là 214 hạt. −

Hóa học Lớp 10: Hợp chất Y có công thức M 4 X­ 3 . Biết: − Tổng số hạt trong phân tử Y là 214 hạt. − Ion M 3+ có số electron bằng số electron của ion X 4 − − Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố M nhiều hơn tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X trong Y là 106. Y là chất nào dưới đây? A. Al 4 Si 3 B. Fe 4 Si 3 C. Al 4 C 3 D. Fe 4 C 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ