Hóa học Lớp 10: Hợp chất A có công thức MX 2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số notron nhi

Hóa học Lớp 10: Hợp chất A có công thức MX 2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số notron nhiều hơn số hạt proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X, số notron bằng số proton. Tổng số proton trong MX 2 là 58 hạt. Công thức của MX 2 là A. FeS 2 B. FeCl 2 C. CuCl 2 D. SO 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ