Hóa học Lớp 10: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCL 0.4M được dd A VÀ 10.52g muối khan  A. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim

Hóa học Lớp 10: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCL 0.4M được dd A VÀ 10.52g muối khan  A. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim lọa  B tính thể tích dd B gồm NAOH 0.02M và Ba(OH)2 cần dùng để trung hòa dd A, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ