Hóa học Lớp 10: Hoà tan 64g hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 vào đúng dịch HCL 20%. Sau phản ứng , cô cạn dung dịch thu được 124,5 g hỗn hợp muối than G a) Tín

Hóa học Lớp 10: Hoà tan 64g hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3 vào đúng dịch HCL 20%. Sau phản ứng , cô cạn dung dịch thu được 124,5 g hỗn hợp muối than G a) Tính % khối lượng từng chất trong Cơ b) Tính khối lượng dung dịch HCl đả dùng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ