Hóa học Lớp 10: Để điều chế đơn chất halogen từ các hợp chất tương ứng như NaF,NaCl,NaBr,NaI phương pháp điên phân nóng chảy là phương pháp duy nhất dù

Hóa học Lớp 10: Để điều chế đơn chất halogen từ các hợp chất tương ứng như NaF,NaCl,NaBr,NaI phương pháp điên phân nóng chảy là phương pháp duy nhất dùng để điều chế: A.Br2 B.I2 C.Cl2 D.F2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ