Hóa học Lớp 10: Dẫn toàn bộ 3,36 lít khí SO2( đktc) vào 100ml dụng dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch A chứa A. NaHSO3 B.NaOH dư và NA2SO3 C

Hóa học Lớp 10: Dẫn toàn bộ 3,36 lít khí SO2( đktc) vào 100ml dụng dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch A chứa A. NaHSO3 B.NaOH dư và NA2SO3 C. NA2SO3 D. NA2SO3 và NaHSO3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ