Hóa học Lớp 10: Cho sơ đồ phản ứng : Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N 2 O và N 2 là 3: 2. Tỉ lệ mol

Hóa học Lớp 10: Cho sơ đồ phản ứng : Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N 2 O và N 2 là 3: 2. Tỉ lệ mol lần lượt là : A. 44: 6: 9 B. 46: 9: 6 C. 46: 6: 9 D. 44: 9: 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ