Hóa học Lớp 10: Cho phương trình hóa học: F e 3 O 4 + H N O 3 → F e ( N O 3 ) 3 + N x O y

Hóa học Lớp 10: Cho phương trình hóa học: F e 3 O 4 + H N O 3 → F e ( N O 3 ) 3 + N x O y + H 2 O Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO 3 là A. 46x – l8y. B. 45x – 18y C. 13x – 9y. D. 23x – 9y, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ