Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng sau: N a 2 S O 3 + K M n O 4 + K H S O 4 → N a 2 S O 4 + K 2 S O 4

Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng sau: N a 2 S O 3 + K M n O 4 + K H S O 4 → N a 2 S O 4 + K 2 S O 4 + M n S O 4 + H 2 O Sau khi cân bằng với hệ số là những số nguyên tối giản thì hệ số của K 2 SO 4 là : A . 2 B. 3 C. 5 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ