Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇔ 2SO 3 (k) ; ∆H = -198 kJ Các yếu tố sau

Hóa học Lớp 10: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇔ 2SO 3 (k) ; ∆H = -198 kJ Các yếu tố sau làm cho giá trị của hằng số cân bằng K không thay đổi, trừ: A. Áp suất. B. Nhiệt độ. C. Nồng độ. D. Xúc tác, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ